Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: KHOÁI CHÂU
 • Giang Thị Thùy Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0985636864
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0978720950
 • Lê Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0355855613
 • Đàm Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0394091328
 • Hoàng Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao dẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0963667135
 • Phạm Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0985035867
 • Đàm Thị Thạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0972576204
 • Phạm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0988338538
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0352135971
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0964666568
 • Nguyễn Thị Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0375476336
 • Nguyễn Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0964937582